Århus Universitet fokuserer på forskning i rent vand

Manglen på rent vand er en af vor tids største udfordringer. Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, og det betyder øget efterspørgsel på vand til husholdning, produktion og landbrug.

Derfor sætter Århus Universitet nu endnu mere ind på forskningen i rent vand.

Flere mennesker kræver mere vand
Vand er hele vores eksistensgrundlag, og derfor kan der heller ikke herske nogen tvivl om det rene vands helt enorme betydning for vores liv. Med flere og flere mennesker på kloden bliver der større behov for vand – ikke blot til husholdning, men også til produktion og det landbrug, der skal være med til at brødføde de ni milliarder mennesker, det anslås, at vi vil være på jorden i 2050.

FN har derfor udpeget den manglende adgang til rent drikkevand som en såkaldt ”Grand Challenge”, som der i fællesskab skal findes en løsning på så hurtigt som muligt.

Kun derved vil vi kunne opretholde den levestandard, som vi går efter for hele verdens befolkning, og kun ved at satse på forskning i rent vand kan vi fortsat regne med vores landbrug som levevej.

Danmark er førende inden for forskning i rent vand
Danmark er et af de førende lande, når det kommer til forskning i rent drikkevand, og nu sætter Århus Universitet altså yderligere fokus på dette område. Med et nyt, strategisk forskningscenter, WATEC, som åbnede i oktober 2017, skal der nu forskes endnu mere i vand og vandressourcer.

Her bliver der udviklet pumper, filtre og rensningsmekanismer, som fortsat skal sikre os det rene drikkevand, vi alle nyder godt af og har brug for.

Missionen på WATEC er at skabe større sammenhæng mellem samfundet, forskningsmiljøerne og industrien og derved gøre endnu mere for at opretholde adgangen til rent drikkevand herhjemme såvel som i udlandet.

Det kan du selv gøre
Er du bekymret over de miljømæssige og befolkningsmæssige udfordringer, vi står overfor? Vil du gerne gøre dit for at sikre det rene drikkevand og vand til produktion af livsnødvendige fødevarer?

Der er heldigvis mange ting, du kan gøre selv. Du behøver nemlig ikke at være vand-forsker for at kunne være behjælpelig i det store vand-puslespil, men du kan faktisk gøre en stor forskel derhjemme. For det første kan du naturligvis være ekstra opmærksom på at slukke for vandet, når du ikke bruger det og selvfølgelig tage kortere bade. Du kan overveje, om du behøver et karbad hver aften, og om alt dit tøj virkelig behøver at blive vasket, bare fordi du har haft det på én enkelt gang.

Foto venligst udlånt af regnvandstanken.dk.

Tilmed kan du investere i en regnvandsbeholder eller et nedgravet regnvandsanlæg, hvorved du kan udnytte de dyrebare dråber, der falder lige ned fra himlen.

Med et regnvandsanlæg kan du opsamle regnvand, som sagtens kan bruges til eksempelvis toiletskyl og vanding af planter. Hvis du vælger at bruge regnvand til eksempelvis tøjvask også, kan du faktisk mindske dit forbrug af rent drikkevand med hele 50%, og det er virkelig noget, vores jord kan mærke. Tag et kig regnvandstanken.dk, hvis du er interesseret i et regnvandsanlæg – du kan få et komplet anlæg til dit familiehus for 27.300,-.