populære studier 2014

Det varierer lidt hvert år hvilke studier der er de mest populære. De mest populære studier i 2013 er typisk af sundhedsvidenskabelig og kreativ karakter. Medicin i Ålborg topper med knap 14oo ansøgere, hvoraf kun 56 personer har fået plads. Pædagogstudiet i Århus har haft ca. 2000 ansøgere, og under 10 % er blevet optaget. Det er typisk de lidt større byer der har de højeste krav til gennemsnit for at man kommer ind.

Mest populære studier 2013-2014
3Her ser du en liste over de mest populære studier i 2013

Mest ansøgte studier 2013
Mest ansøgte studier 201

Kilde: Politiken

Der er dog stadig håg hvis du ikke lige er kommet ind på drømmestudiet.

Hvad gør man når man ikke er kommet ind på sit ynglings studie?
Er du en af de uheldige der ikke er kommet ind på dit studie er der flere ting du kan gøre. Først og fremmest bør du tjekke om dit studie har mulighed for studiestart 1. Jan 2014, for så kan det være din standby plads ikke er så langt ude i fremtiden som du tror. Mange studier i 2013 har hævet gennemsnittet, så det kan også være en mulighed at øge dit gennemsnit vha. VUC eller at tage et fag om eller to.

Dernæst bør du undersøge om der er mulighed for at komme ind i andre byer. De fleste søger kun i Århus og København, da det er fantastiske studiebyer – og det er det – men det er også muligt at starte sit studie i en by, og så skifte i løbet af studietiden, og færdiggøre sin bachelor eller kandidat i en større by senere.

De mest populære studier skifter år for år
Du bør holde øje med gennemsnittene, for de skifter år efter år. Nogle ligger stabilt i mange år, men i år det fx. blevet svært at komme på pædagogstudiet i Århus, som ellers traditionelt har været et studie med lavt gennemsnit.